Rybářský kroužek:
  • Rybářský kroužek je určený pro děti od 8 do 15 let . Pod vedení p. Michala Čecha(tel.777557098) a asistenta Jakuba Kolmana se děti učí poznávat ryby, vodní živočichy a rostliny kolem vody, učí se základní dovednosti potřebné pro rybaření a seznamují se s pravidly lovu ryb. Kroužek se momentálně schází každý pátek od 17 do 18 hodin.
  • Na prázdniny připravujeme společně s Domem dětí a mládeže v Jihlavě letní tábor ve Smrčné, kde je zajištěno ubytování a stravování ale děti mají samostatnou činnost. Po celou dobu se věnují rybaření na řece Sázavě.
  • Zájemci nás mohou navštívit přímo na kroužku.
  • Při své činnosti využívá rybářský kroužek podpory MŠMT.
  • Na výlov Horního Fáčků z 29.10.2017,který lovil náš rybářský potěr se můžete podívat zde.
  • Fotogalerie z výlovu rybářského kroužku k nahlédnutí zde.