Místní organizace Českého rybářského svazu Počátky byla založena 14. prosince 1957 a začala oficiálně pracovat od 1. 1. 1958. Před tím, od roku 1956, to byla ,,Jednota rybářů“, která měla celostátní působnost. Tato organizace měla na prvním místě za úkol sportovní rybolov, v dnešní podobě s tím, že si sama do revíru ryby vyprodukuje. Od roku 1949 do roku 1955 to bylo ,,Družstvo podniku vodohospodářských“. Tomuto družstvu šlo o ozdravění a zintenzivnění chovu ryb na Počátecku. Teprve na druhém místě byl sportovní rybolov.

V roce 1958 měla MO 35 členů. Celé období své existence vedla MO boj za zkvalitňování a upevňování zázemí MO, jako např.: výstavba klubovny a hospodářské budovy, výstavba nových rybníků, renovace rybníků v péči MO a v neposlední řadě rozšiřování členské základny o nové členy MO.

Nyní se naše MO skládá ze 130 členů, 116 členů dospělých, 5 členů ve věku 16 - 18 let a 17 dětí do 15 let, kteří navštěvují rybářský kroužek.

MO ČRS Počátky hospodaří cca se 23,3 ha chovné vody a 11,3 ha je voda propůjčená na sportovní rybolov. Jedná se o Velké jezero-Valcha 5ha a rybník Tovární 6,3ha 421087.

Hlavním cílem dnešní MO ČRS Počátky je snaha pečovat o rybníky nejenom ve vlastnictví MO, ale v péči MO tak, aby zůstaly i do budoucna krásným krajinným prvkem této nádherné přírody, která obklopuje naše město Počátky.

Projekt Modernizace MO ČRS Počátky byl spolufinancován EU.